Tietoturvapalvelut

Tietoturvan tarkoituksena on tukea palvelujanne perustekniikasta lähtien. Selvitämme yrityksenne tietoturvan nykytilan ja pyrimme analysoimaan datan perusteella, mitkä yrityksemme palvelut olisivat teille sopivimmat. Lisäksi tietoturvasta on tärkeää huolehtia. Verkkorikokset aiheuttavat miljardien edestä vahinkoja yrityksille ympäri maailmaa ja uhat lisääntyvät koko ajan rikollisten käyttämien hienostuneiden tekniikoiden vuoksi. Organisaation tietoturva on taattava, mutta kustannukset eivät saa nousta liian suuriksi.


Erilaisiin kyberriskeihin varautuminen ei ole globaalistikaan vielä riittävällä tasolla verkkorikollisten tietotaitoon nähden. Toiminta on pääasiassa reaktiivista ja tietoturvan kehitykseen havahdutaan vasta sitten, kun jotain vakavaa on sattunut. Tietoturvan kehittäminen ei ole ainoastaan teknisten ratkaisujen varassa - valtaosassa tapauksia hyväksikäyttö on suoraan johtunut jostakin muusta kuin laiteperäisestä ongelmasta.


Autamme yritystänne mm. tietoturvatestauksessa, teknisen valvonnan toteuttamisessa avaimet käteen palveluna sekä luomalla liiketoimintaanne sopivan tietoturvapolitiikan, henkilöstöohjeistuksen ja tarvittavat koulutukset. Kun perusasiat ovat kunnossa, voimme olla suunnittelemassa ja toteuttamassa teille sopivien teknisten ratkaisujen valinnoissa sekä käyttöönotossa.


Olipa kyseessä sitten uuden tietoturvapolitiikan luominen, henkilöstön kouluttaminen tai ympäristönne jatkuva valvonta, pystymme helpottamaan työtänne merkittävästi tai tarjoamaan ratkaisut avaimet käteen periaatteella.

Millaisia tietoturvapalveluita voimme tarjota teille.

Tietoturvan merkitys kasvaa joka päivä ja tietoturvasta on kasvanut huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin yleisesti ajatellaan. Tietoturvan integrointi jokapäiväiseen työskentelyyn on ensisijaisen tärkeää, sillä sen avulla varmistetaan yrityksen toimintojen säilyttäminen. Kyse ei siis ole pelkästään laitteisiin kohdistuvasta uhasta vaan samalle viivalle asetetaan laitteiden toimivuus ja henkilöstön tietämys.


Tietoturvaosaamisemme on teille hyödyllistä, kun:

  • Käsittelette itsenne, asiakkaidenne ja kumppanienne kannalta tärkeitä tietoja, kuten liikesalaisuuksia, henkilötietoja sekä muita arkaluontoisia tietoja
  • Organisaationne nykyinen tietoturvan tila tarkoittaa laitteisiin asennettua palomuuria sekä virusten torjuntaohjelmaa
  • Tarvitsette tukea tietoturvaan liittyvissä päätöksissä tai koulutusta, joka liittyy tietoturvaan

Tarkoituksemme on avustaa teitä hyvien toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä kohti tietoturvallista päämäärää. Lisäksi haluamme vahvistaa yrityksenne toimintakykyä kriisitilanteiden varalle sekä niiden välttämiseksi.