Konsultointipalvelut

Onnistuneen tietoturvan rakentaminen ja ylläpito ei ole helppo työ. Tietoturvaan liittyvä monitasoisuus sekä siitä eriytyvät erilaiset sidosryhmät ja -asiat edellyttää pitkää kokemusta ja alan perinpohjaista asiantuntemusta. Monissa tapauksissa näin laajan osaamisen hankkiminen vain omaan käyttöön ei ole tarkoituksenmukaista. Alan muuttuvan tilan vuoksi onkin järkevää luottaa ammattilaisiin.


Tuomme asiakkaan käyttöön sertifioidun ammattilaisen, jonka avulla selviätte haastavista tilanteista aina riskien analysoinnista tietoturvanne arviointiin. Nimetty asiantuntijamme on läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne, jolloin oman liiketoimintanne kehittämisen ja johtamisen lomassa myös yrityksenne osaaminen ja ymmärrys tietoturvaa kohtaan paranevat.


Lainsäädännöllisten syiden vuoksi yrityksen oman tietoturvajohtajan rooli kasvaa koko ajan. Voimme tarjota käyttöönne ulkoistetun tietoturvajohtajan, jonka vastuulla tietoturvapolitiikan luominen ja täytäntöönpano. Lisäksi ammattilaisemme vastuulla on valvoa, että yrityksenne tietoturva-asiat otetaan vakavasti, jotta ylimääräiseltä haitalta vältytään. Ulkoisen tietoturvajohtajan tarkoitus on oman etunne puolesta kyseenalaistaa nykyiset käytännöt sekä tarjota uusia vaihtoehtoja, jotta tarvittavat muutokset voidaan integroida osaksi yrityksenne jokapäiväistä työskentelyä.

Projektinhallinta

Onnistunut ja vastuullinen projektinhallinta on avainasemassa niin lopputuloksen kuin hallitun budjetinkin näkökulmasta. Olemme toteuttaneet eri kokoisia projekteja sekä teknisen projektipäällikön, että hankepäällikön roolissa. Olemme erikoistuneet infrastruktuuri-, ulkoistus-, tietoturva- ja teknisten projektien vetämiseen ja toteuttamiseen. Tarpeistanne riippuen käytössänne voi olla kokopäiväinen resurssi ennaltamäärätyn ajanjakson ajan tai vaihtoehtoisesti useampi henkilö, jotka voivat osallistua projektiinne sen eri vaiheissa. Olemme myös erikoistuneet keskeneräisten projektien loppuunsaattamiseen kunnialla.


Lähes poikkeuksetta vanha sanonta hyvästä suunnittelusta on todistanut itsensä oikeaksi.

Asiantuntijapalvelut

Yritysten teknisten ympäristöjen muutokset, käyttöönotot, hankinnat ja uusien toimintaprosessien luominen ovat usein haastavia. Allekirjoitettujen sopimusten muuttaminen tai tuotantojärjestelmien korjaaminen epäonnistuneen käyttöönoton jäljiltä tulevat yrityksille usein turhan kalliiksi.


Nykypäivän asiantuntijalla on monet kasvot. Yhden tai kahden teknologisen aihealueen syväosaamisen lisäksi asiantuntijan tulisi hallita 3-5 muuta aihealuetta hyvin. Lisäksi asiantuntijan tulee pystyä dokumentoimaan ja tarvittaessa esittelemään asioita yleisölle, useasti yrityksen päättäville elimille, ymmärtämään liiketoiminnan vaatimuksia, sekä toimimaan projekteissa mukana. Harvalla organisaatiolla on mahdollisuus pitää tällaisia monitaitureita riveissään.


Olemme erikoistuneet teknisen infrastruktuurin ja tietoturvan saralla erilaisten yritysverkkojen toteutukseen. Palomuurit, varmuuskopiointi, verkkojen segmentoinnit, erilaiset suojatut yhteydet ja esimerkiksi etäkäytön tarpeet tulisi suunnitella yrityksen tarpeen mukaan, eikä keskittyä pelkästään uusimpien trendien seuraamiseen.